Rana temporaria

 

Živočichové (Animalia)

Živočišná říše zahrnuje velké množství druhů, čítající asi 2,3 miliónu od drobných mikroskopických tvorů po velké savce. Živočichové se pohybují, přijímají potravu, rozmnožují se a své okolí umí vnímat zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí. Právě díky schopnosti pohybovat se mohou rozšířit do různých oblastí a snáze než třeba rostliny překonávají překážky, kterými jsou moře či hory. Zeměpisné rozšíření živočichů zcela podporuje teorii posunu pevnin.

Podle zeměpisného rozšíření živočichů dělíme zemi na tyto oblasti:
Australská oblast (Austrálie a Nový Zéland) – ptakopysk, ježura, klokan, rajka
Neotropická oblast (Střední a Jižní Amerika) – lama, pásovec, lenochod mravenečník, vřešťan, kolibřík
Etiopská oblast (africká) – velbloud jednohrbý, žirafa, zebra, antilopa, hroch, slon africký, lev, gorila, šimpanz, pštros
Orientální (indomalajská) – slon indický, orangutan, gibbon, kaloň, tygr
Palearktická oblast (Evropa, severní Afrika a většina Asie)

 • Evropská oblast – krtek, ježek, zajíc, veverka, kuna, jezevec, vydra, kamzík, kos, pěnkava, užovka, slepýš, okoun, kapr
 • Sibiřská oblast – hranostaj, sobol
 • Středomořská oblast – dikobraz, hyena, makak

Nearktická oblast (severoamerická) – bizon, bobr, medvěd grizzly, medvídek mýval, vačice opossum, kondor
Arktida – polární liška, zajíc bělák, tuleň, mrož, lední medvěd, sob, alka, sova sněžná
Antarktida – tučňák

Živočišstvo moří je možno rozdělit podle zeměpisného rozšíření na tři oblasti:
Pobřežní oblast (litorální)
Širomořská oblast (pelagická)
Hlubinná oblast (abysální)

Živočichy dělíme na dvě velké skupiny a to na bezobratlé a obratlovce s vnitřní většinou kostěnou kostrou. Bezobratlí mají oproti obratlovcům kostru vnější. Nynější živočišstvo s celým svým tvarovým bohatstvím se vyvinulo z jednoduchých počátků. Dnešní jednodušší živočichové si uchovali až dodnes podobu svých dávných předků, kdežto složitější se od své původní podoby postupně víc a víc odchylují, to je výsledkem vývoje, který trval sta a sta miliónů let. V zachovalých zkamenělinách můžeme zřetelně vidět postupné přetváření celých živočišných řad.

 

Vyhledávání na tomto webu

 

Systematika živočichů

Říše (Regnum) Živočichové(Animalia)

 • Podříše (Subregnum) Prvoci(Protozoa)
  • Kmen (Phylum) Bezbrví (Sacromastigop­hora)
 • Třída (Classis) Bičíkovci (Mastigophora)
  • Podtřída (Subclassis) Rostlinní bičíkovci
  • Podtřída (Subclassis) Živočišní bičíkovci
 • Řád (Ordo) Trubenky
 • Řád (Ordo) Panoženky
 • Řád (Ordo) Bičivky
 • Řád (Ordo) Bičenky
 • Řád (Ordo) Brvitky
 • Řád (Ordo) Opalinky
 • Třída (Classis) Panožkovci
  • Podtřída (Subclassis) Kořenonožci (Sacrodina)
 • Řád (Ordo) Měňavky (Amoebina)
 • Řád (Ordo) Dírkonožci (Foraminifera)
 • Podtřída (Subclassis) Mřížovci (Radiolaria)
 • Kmen (Phylum) Výtrusovci (Apicomplexa)
 • Řád (Ordo) Kokcidie (Coccidia)
 • Řád (Ordo) Krvinkovky (Haemosporidia)
 • Kmen (Phylum) Hmyzomorky
 • Kmen (Phylum) Obrvení
 • Třída (Classis) Nálevníci (Ciliophora)
 • Třída (Classis) Rournatky
 • Podříše (Subregnum) Mnohobuněční (Metazoa)
  • Kmen (Phylum) Vločkovci (Placozoa)
  • Kmen (Phylum) Houby (Porifera)
  • Kmen (Phylum) Žahavci (Cnidaria)
 • Třída (Classis) Polypovci (Hydrozoa)
  • Podtřída (Subclassis) Nezmaři
  • Podtřída (Subclassis) Hydromedúzy
  • Podtřída (Subclassis) Trubýši
 • Třída (Classis) Korálnatci (Anthozoa)
 • Třída (Classis) Čtyřhranky(Cubozoa)
 • Kmen (Phylum) Žabernatky (Ctenophora)
 • Kmen (Phylum) Korálovci (Mesotoa)
 • Kmen (Phylum) Ploštěnci (Plathelminthes)
 • Třída (Classis) Ploštěnky (Turbellaria)
 • Třída (Classis) Motolice(Trematoda)
 • Třída (Classis) Tasemnice (Cestoda)
 • Kmen (Phylum) Pásnice (Nemertini)
 • Kmen (Phylum) Mechovnatci (Entoprocta)
 • Kmen (Phylum) Hlísti (Nemathelminthes)
 • Kmen (Phylum) Hlavatci (Priapulida)
 • Kmen (Phylum) Měkkýši (Mollusca)
  • Podkmen (Subphylum) Paplži (Aculifera)
 • Třída (Classis) Červovci (Aplacophora)
 • Třída (Classis) Chroustnatky (Placophor)
 • Podkmen (Subphylum) Conchifera (Conchifera)
 • Třída (Classis) Přílipovci (Monoplacophora)
 • Třída (Classis) Plži (Gastropoda)
  • Podtřída (Subclassis) Předožábří (Prosobranchiata)
  • Podtřída (Subclassis) Zadožábří (Opisthobranchi­ata)
  • Podtřída (Subclassis) Plicnatí (Pulmonata)
 • Třída (Classis) Kelnatky (Scaphopoda)
 • Třída (Classis) Mlži (Bivalvia)
 • Třída (Classis) Hlavonožci (Cephalopoda)
 • Kmen (Phylum) Sumýšovci (Sipunculida)
 • Kmen (Phylum) Rypohlavci (Echiurida)
 • Kmen (Phylum) Kroužkovci (Annelida)
  • Podkmen (Subphylum) Bezopaskovci
 • Třída (Classis) Mnohoštětinatci (Polychaeta)
  • Podtřída (Subclassis) Bloudivci
  • Podtřída (Subclassis) Sedivci
 • Podkmen (Subphylum) Opaskovci (Clitellata)
 • Podtřída (Subclassis) Máloštětinatci(Oligochaeta)
 • Podtřída (Subclassis) Pijavice (Hirudineae)
 • Kmen (Phylum) Drápkovci (Onychophora)
 • Kmen (Phylum) Želvušky(Tardigrada)
 • Kmen (Phylum) Jazyčnatky (Pentastomida)
 • Kmen (Phylum) Členovci (Arthropoda)
  • Podkmen (Subphylum) Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)
  • Podkmen (Subphylum) Klepítkatci (Chelicerata)
 • Třída (Classis) Hrotnatci (Merostomata)
 • Třída (Classis) Pavoukovci (Arachnida)
 • Řád (Ordo) Pavouci (Araneae)
 • Řád (Ordo) Krabovci (Amblypygi)
 • Řád (Ordo) Solifugy (Solifugae)
 • Řád (Ordo) Štíři (Scorpiones)
 • Řád (Ordo) Štírci (Pseudoscorpi­ones)
 • Řád (Ordo) Bičovci (Uropygi)
 • Řád (Ordo) Sekáči (Opiliones)
 • Řád (Ordo) Roztoči (Acari)
 • Třída (Classis) Nohatky (Pantopoda)
 • Podkmen (Subphylum) Žebernatí
 • Třída (Classis) Korýši (Crustacea)
  • Podtřída (Subclassis) Nižší korýši
 • Řád (Ordo) Perloočky
 • Podtřída (Subclassis) Vyšší korýši
 • Podkmen (Subphylum) Vzdušnicovci(Tracheata)
  • Nadtřída Stonožkovci (Myriapoda)
   • Třída (Classis) Mnohonožky(Diplopoda)
   • Třída (Classis) Stonožky (Chilopoda)
  • Nadtřída Šestinožci (Hexapoda)
   • Třída (Classis) Chvostoskoci (Collembola)
   • Třída (Classis) Hmyzenky (Protura)
   • Třída (Classis) Vidličnatky (Diplura)
   • Třída (Classis) Hmyz (Insecta)
 • Řád (Ordo) Chvostnatky(Archaeognatha)
 • Řád (Ordo) Šupinušky (Thysanura)
 • Řád (Ordo) Jepice (Ephemeroptera)
 • Řád (Ordo) Vážky (Odonata)
 • Řád (Ordo) Pošvatky (Plecoptera)
 • Řád (Ordo) Cvrčkovci (Grylloblattodea)
 • Řád (Ordo) Švábi (Blattodea)
 • Řád (Ordo) Kudlanky (Mantodea)
 • Řád (Ordo) Škvoři (Dermaptera)
 • Řád (Ordo) Kobylky (Ensifera)
 • Řád (Ordo) Saranče (Caelifera)
 • Řád (Ordo) Strašilky (Phasmatodea)
 • Řád (Ordo) Vši (Phthiraptera)
 • Řád (Ordo) Snovatky (Embioptera)
 • Řád (Ordo) Všekazi (Isoptera)
 • Řád (Ordo) Drobnělky (Zoraptera)
 • Řád (Ordo) Pisivky (Psocoptera)
 • Řád (Ordo) Ploštice (Heteroptera)
 • Řád (Ordo) Křísi(Auchenorrhyncha)
 • Řád (Ordo) Mšicosaví (Sternorrhyncha)
 • Řád (Ordo) Třásnokřídlí (Thysanoptera)
 • Řád (Ordo) Střechatky (Megaloptera)
 • Řád (Ordo) Dlouhošíjky (Raphidioptera)
 • Řád (Ordo) Síťokřídlí (Neuroptera)
 • Řád (Ordo) Chrostíci (Trichoptera)
 • Řád (Ordo) Motýli (Lepidoptera)
 • Řád (Ordo) Dvoukřídlí (Diptera)
 • Řád (Ordo) Strašilkovci(Mantophasmatodea)
 • Řád (Ordo) Blechy (Siphonaptera)
 • Řád (Ordo) Blanokřídlí (Hymenoptera)
 • Řád (Ordo) Brouci (Coleoptera)
 • Řád (Ordo) Řásnokřídlí (Strepsiptera)
 • Řád (Ordo) Srpice (Mecoptera)
 • Kmen (Phylum) Chapadlovci (Tentaculata)
 • Kmen (Phylum) Ploutvenky(Chaetognatha)
 • Kmen (Phylum) Bradatice (Pogonophora)
 • Kmen (Phylum) Ostnokožci (Echinodermata)
 • Třída (Classis) Lilijice (Crinoidea)
 • Třída (Classis) Hadice (Ophiuroidea)
 • Třída (Classis) Hvězdice (Asteroidea)
 • Třída (Classis) Ježovky(Echinodea)
 • Kmen (Phylum) Polostrunatci (Hemichordata)
 • Kmen (Phylum) Strunatci (Chorvata)
  • Podkmen (Subphylum) Pláštěnci (Urochordata)
 • Třída (Classis) Sumky
 • Třída (Classis) Salpy
 • Třída (Classis) Vršenky
 • Podkmen (Subphylum) Bezlebeční(Cephalochordata)
 • Podkmen (Subphylum) Obratlovci (Vertebrata)
  • Nadtřída Bezčelistnatci (Agnatha)
   • Třída (Classis) Kruhoústí (Cyclostomata)
   • Třída (Classis) Štítnatci(Ostracodermi)
  • Nadtřída Čelistnatci (Gnathostomata)
   • Třída (Classis) Paryby (Chondrichthyes)
 • Řád (Ordo) Žraloci a rejnoci (Elasmobranchii)
 • Řád (Ordo) Chiméry (Holocephali)
 • Třída (Classis) Ryby (Pisces)
  • Podtřída (Subclassis) Dvojdyšní (Dipnoi)
  • Podtřída (Subclassis) Lalokoploutví (Crossopterygii)
  • Podtřída (Subclassis) Paprskoploutví (Actinopterygii)
   • Nadřád (Superordo) Násadcoploutví (Brachipterygii)
   • Nadřád (Superordo) Chrupavčití (Chondrostei)
   • Nadřád (Superordo) Mnohokostnatí (Holostei)
   • Nadřád (Superordo)Kos­tnatí (Teleostei)
    • Řád (Ordo) Bezostní (Clupeiformes)
    • Řád (Ordo) Máloostní (Cypriniformes)
    • Řád (Ordo) Hrdloploutví (Gadiformes)
    • Řád (Ordo) Holobřišní(Angulliformes)
    • Řád (Ordo) Volnoostní (Gasterosteifor­mes)
    • Řád (Ordo) Ostnoploutví (Perciformes)
 • Třída (Classis) Obojživelníci (Amphibia)
  • Podtřída (Subclassis) Ocasatí (Caudata)
 • Řád (Ordo) Čolci a mloci (Urodela)
 • Čeleď (Familia) Axolotlovití (Ambystomatidae)
 • Čeleď (Familia) Macarátovití(Proteidae)
 • Čeleď (Familia) Surýnovití (Sirenidae)
 • Čeleď (Familia) Úhoříkovití (Amphiumidae)
 • Čeleď (Familia) Mlokovití (Salamandridae)
 • Čeleď (Familia) Mločíkovití (Plethodontidae)
 • Čeleď (Familia) Mlokanovití (Dicamptodontidae)
 • Čeleď (Familia) Velemlokovití (Cryptobranchi­dae)
 • Podtřída (Subclassis) Beznozí
 • Řád (Ordo) Červoři (Apoda)
 • Podtřída (Subclassis) Bezocasí
 • Řád (Ordo) Žáby (Anura)
 • Čeleď (Familia) Pipovití (Pipidae)
 • Čeleď (Familia) Kuňkovití(Discoglossidae)
 • Čeleď (Familia) Pralesničkovití (Dendrobatidae)
 • Čeleď (Familia) Skokanovití(Ranidae)
 • Čeleď (Familia) Létavkovití (Rhacophoridae)
 • Čeleď (Familia) Ropuchovití(Bufonidae)
 • Čeleď (Familia) Rosničkovití (Hylidae)
 • Čeleď (Familia) Hvízdalkovití(Leptodactylidae)
 • Čeleď (Familia) Rosněnkovití (Centrolenidae)
 • Čeleď (Familia) Jižankovití(Heleophrynidae)
 • Čeleď (Familia) Rákosničkovití (Hyperoliidae)
 • Čeleď (Familia) Parosničkovití (Microhylidae)
 • Čeleď (Familia) Blatnicovití (Pelobatidae)
 • Čeleď (Familia) Paropuchovití (Myobatrachidae)
 • Čeleď (Familia) Bachratkovití (Rhinophrynidae)
 • Čeleď (Familia) Žabicovití (Pseudidae)
 • Čeleď (Familia) Kvikuňkovití (Arthroleptidae)
 • Čeleď (Familia) Ocasatkovití (Ascaphidae)
 • Čeleď (Familia) Leiopelmovití (Leiopelmatidae)
 • Čeleď (Familia) Nosatkovití (Rhynodermatidae)
 • Čeleď (Familia) Mahénkovití (Sooglosidae)
 • Třída (Classis) Plazi (Reptilia)
 • Řád (Ordo) Želvy (Chelonia)
 • Čeleď (Familia) Kajmankovití (Chelydridae)
 • Čeleď (Familia) Klapavkovití (Kinosternidae)
 • Čeleď (Familia) Sladkovodní (Emydidae)
 • Čeleď (Familia) Suchozemské (Testudinae)
 • Čeleď (Familia) Kožnatkovití (Trionychidae)
 • Čeleď (Familia) Karetkovití (Carettochely­didae)
 • Čeleď (Familia) Terekovití Pelomedusidae)
 • Čeleď (Familia) Dlouhokrčkovití (Chelidae)
 • Čeleď (Familia) Karetovití (Chelonidae)
 • Čeleď (Familia) Kožatkovití (Dermochelidae)
 • Čeleď (Familia) Hlavcovití (Platysternidae)
 • Řád (Ordo) Krokodýli (Crocodylia)
  • Podřád (Subordo) Krokodýlovití (Crocodylidae)
  • Podřád (Subordo) Aligátorovití (Alligatoridae)
  • Podřád (Subordo) Gaviálovití (Gavialidae)
 • Řád (Ordo) Haterie (Rhynchocephalia)
 • Řád (Ordo) Šupinatí (Squamata)
  • Podřád (Subordo) Ještěři (Sauria)
 • Čeleď (Familia) Scinkovití(Scincidae)
 • Čeleď (Familia) Gekonovití (Gekkonidae)
 • Čeleď (Familia) Agamovití(Agamidae)
 • Čeleď (Familia) Leguánovití (Igunidae)
 • Čeleď (Familia) Chameleónovití(Chamaeleonidae)
 • Čeleď (Familia) Kruhochvostovití (Cordylidae)
 • Čeleď (Familia) Tejovití(Teiidae)
 • Čeleď (Familia) Ještěrkovití (Lacertidae)
 • Čeleď (Familia) Slepýšovití (Anguidae)
 • Čeleď (Familia) Šupinonožkovití (Pygopodidae)
 • Čeleď (Familia) Beznožkovití (Dibamidae)
 • Čeleď (Familia) Hadovcovití (Anniellidae)
 • Čeleď (Familia) Krokodýlovcovití (Xenosauridae)
 • Čeleď (Familia) Korovcovití (Helodermatidae)
 • Čeleď (Familia) Varanovití (Varanidae)
 • Čeleď (Familia) Xantusiovití(Xantissidae)
 • Podřád (Subordo) Dvouplazi (Amphisbaenia)
 • Podřád (Subordo) Hadi (Serpentes)
 • Čeleď (Familia) Hroznýšovití (Boidae)
 • Čeleď (Familia) Užovkovití (Colubridae)
 • Čeleď (Familia) Korálovcovití (Elapidae)
 • Čeleď (Familia) Zmijovití (Viperidae)
 • Čeleď (Familia) Slepákovití (Typhlopidae)
 • Čeleď (Familia) Slepčíkovití (Anomalepidae)
 • Čeleď (Familia) Slepanovití (Leptotyphlopidae)
 • Čeleď (Familia) Vinejšovití (Anillidae)
 • Čeleď (Familia) Zemězmijovití (Atractaspidae)
 • Čeleď (Familia) Hroznýšovití (Bolyeridae)
 • Čeleď (Familia) Pahroznýškovití (Tropidopheidae)
 • Čeleď (Familia) Krajtovití (Pythonidae)
 • Čeleď (Familia) Duhovcovití (Xenopeltidae)
 • Čeleď (Familia) Bradavičníkovití (Acrochordidae)
 • Třída (Classis) Ptáci (Aves)
  • Podtřída (Subclassis) Praptáci (Saururae)
  • Podtřída (Subclassis) Praví ptáci(Ornithurae)
 • Řád (Ordo) Pěvci (Passeriformes)
 • Řád (Ordo) Pštrosi(Struthioniformes)
 • Čeleď (Familia) Pštrosovití (Struthionidae)
 • Řád (Ordo) Nanduové Rheiformes)
 • Čeleď (Familia)Nandu­ovití(Rheidae)
 • Řád (Ordo) Kasuárové (Casuariiformes)
 • Řád (Ordo) Kiviové(Apterigiformes)
 • Řád (Ordo) Tinamy Tinamiformes)
 • Řád (Ordo) Tučňáci(Sphenisciformes)
 • Řád (Ordo) Potáplice Gaviiformes)
 • Řád (Ordo) Potápky (Podicipedifor­mes)
 • Řád (Ordo) Trubkonosí Procellariiformes)
 • Řád (Ordo) Veslonozí (Pelecaniformes)
 • Řád (Ordo) Brodiví (Ciconiiformes)
 • Řád (Ordo) Vrubozobí (Anseriformes)
 • Řád (Ordo) PlameňáciPhoenicopteri­formes)
 • Řád (Ordo) Dravci (Falconiformes)
 • Řád (Ordo) Hrabaví (Galliformes)
 • Řád (Ordo) Krátkokřídlí (Gruiformes)
 • Řád (Ordo) Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
 • Řád (Ordo) Stepokurové (Pterocliformes)
 • Řád (Ordo) Měkkozobí (Columbiformes)
 • Řád (Ordo) Papoušci (Psittaciformes)
 • Řád (Ordo) Kukačky (Cuculiformes)
 • Řád (Ordo) Hoacinové (Opisthocomifor­mes)
 • Řád (Ordo) Sovy (Strigiformes)
 • Řád (Ordo) Lelkové(Caprimulgiformes)
 • Řád (Ordo) Svišťouni (Apodiformes)
 • Řád (Ordo) Myšáci (Coliiformes)
 • Řád (Ordo) Trogoni (Trogoniformes)
 • Řád (Ordo) Srostloprstí (Coraciiformes)
 • Řád (Ordo) Šplhavci (Piciformes)
 • Třída (Classis) Savci (Mammalia)
  • Podtřída (Subclassis) Vejcorodí(Prototheria)
  • Podtřída (Subclassis) Živorodí (Theria)
   • Nadřád (Superordo) Vačnatí(Metatheria)
    • Řád (Ordo) Vačnatci (Marsupialia)
   • Nadřád (Superordo) Placentálové (Eutheria)
    • Řád (Ordo) Hmyzožravci (Insectivora)
    • Řád (Ordo) Letouni (Chiroptera)
    • Řád (Ordo) Bércouni (Macroscelidea)
    • Řád (Ordo) Letuchy (Dermoptera)
    • Řád (Ordo) Tany (Scandentia)
    • Řád (Ordo) Hlodavci (Rodentia)
    • Řád (Ordo) Chudozubí (Xenarthra)
    • Řád (Ordo) Luskouni (Pholidota)
    • Řád (Ordo) Zajícovci (Lagomorpha)
    • Řád (Ordo) Kytovci (Cetacea)
     • Podřád (Subordo) Kosticovci (Mysticeti)
     • Podřád (Subordo) Ozubení (Odontoceti)
    • Řád (Ordo) Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Čeleď (Familia) Prasatovití (Suidae)
 • Čeleď (Familia) Pekariovití (Tayassuidae)
 • Čeleď (Familia) Hrochovití(Hippopotamidae)
 • Čeleď (Familia) Velbloudovití (Camelidae)
 • Čeleď (Familia) Jelenovití (Cervidae)
 • Čeleď (Familia) Kabarovití (Moschidae)
 • Čeleď (Familia) Kančilovití (Tragulidae)
 • Čeleď (Familia) Vidlorohovití (Antilocapridae)
 • Čeleď (Familia) Žirafovití (Giraffidae)
 • Čeleď (Familia) Turovití (Bovidae)
 • Řád (Ordo) Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Čeleď (Familia) Koňovití(Equidae)
 • Čeleď (Familia) Nosorožcovití (Rhinocerotidae)
 • Čeleď (Familia) Tapírovití(Tapiridae)
 • Řád (Ordo) Ploutvonožci (Pinnipedia)
 • Řád (Ordo) Šelmy (Carnivora)
 • Čeleď (Familia) Psovití (Canidae)
 • Čeleď (Familia) Medvědovití (Ursidae)
 • Čeleď (Familia) Medvídkovití (Procyonidae)
 • Čeleď (Familia) Lasicovití (Mustelidae)
 • Čeleď (Familia) Cibetkovití(Vi­verridae)
 • Čeleď (Familia) Promykovití (Herpestidae)
 • Čeleď (Familia) Hyenovití (Hyaenidae)
 • Čeleď (Familia) Kočkovití (Felidae)
 • Řád (Ordo) Chobotnatci(Proboscidea)
 • Řád (Ordo) Damani (Hyracoidea)
 • Řád (Ordo) Hrabáči (Tubulidentata)
 • Řád (Ordo) Sirény (Sirenia)
 • Řád (Ordo) Primáti (Primates)
  • Podřád (Subordo) Poloopice (Prosimiae)
  • Podřád (Subordo) Vyšší primáti (Simiae)
   • Nadčeleď (Superfamilia) Ploskonosí (Ceboidea)
    • Čeleď (Familia) Kosmanovití (Callitrichidae)
    • Čeleď (Familia) Malpovití (Cebidae)
   • Nadčeleď (Superfamilia) Úzkonosí(Cercopithecoidea)
    • Čeleď (Familia) Kočkodanovití (Ceropithecidae)
   • Nadčeleď (Superfamilia) Lidoopi a lidé (Hominoidea)
    • Čeleď (Familia) Gibonovití(Hylobatidae)
    • Čeleď (Familia) Lidoopovití (Pongidae)
    • Čeleď (Familia) Lidé (Hominidae)

Použitá literatura viz. Seznam použité literatury

 

 

 

 

(c) 2006-2011 | www.rendy.eu